Budowa mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny

Projekt: Budowa mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny

Zakres prac: Projekt technologiczno-wykonawczy

Klasa drogi: G

Typ konstrukcji: Most betonowy sprężony, sześcioprzęsłowy o zmiennej wysokości dźwigara

Podstawowe dane geometryczne: - długość mostu w osiach podpór skrajnych: 535m - rozpiętość przęseł: 52.5 + 75 + 140 + 140 + 75 + 52.5

Inwestor: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szacunkowy koszt inwestycji: 44 mln zł

Karta Informacyjna Referencje