Budowa obwodnicy północno‐wschodniej Chrzanowa Etap II

Projekt: Wiadukt drogowy nad ulica Trzebińską w km 1+447.04 obwodnicy w ramach zadania „Budowa obwodnicy północno-wschodniej Chrzanowa – Etap II”

Okres: 08.03.2011‐29.06.2012

Zakres prac: Projekt budowlany oraz Projekt wykonawczy

Klasa drogi: Z

Typ konstrukcji: Most belkowy, sprężony, pięcioprzęsłowy, z najdłuższym przęsłem podwieszonym do łuków żelbetowych

Podstawowe dane geometryczne: ‐ długość mostu w osiach podpór skrajnych: 163m ‐ rozpiętość przęseł: 18.5 + 23 + 80 + 23 + 18.5

Inwestor: Burmistrz Miasta Chrzanowa

Karta Informacyjna Referencje