Most autostradowy MA‐91 w km 95+475.00

Projekt: Budowa mostu autostradowego MA‐91

Okres: 06.04.2009-09.12.2011

Zakres prac: Założenia projektowe, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy

Typ konstrukcji: Most główny, belka ciągła o zmiennej wysokości, przekrój skrzynkowy, sprężony Estakady dojazdowe, belka ciągła o stałej wysokości, przekrój skrzynkowy, sprężony

Klasa drogi: A (autostrada A1

Podstawowe dane geometryczne: ‐ rozpiętości przęseł: Estakada północna: 38.4m+19x48.0m+38.4m Most główny: 110.0m+180.0m+110.0m Estakada południowa: 38.4m+10x48.0m+38.4m ‐ długość mostu w osiach podpór skrajnych: 1953.6m

Inwestor: Gdańsk Transport Company

Karta Informacyjna Referencje