Most nad Dunajcem w Starym Sączu

Projekt: Obejście Starego i Nowego Sącza lewym brzegiem Dunajca

Okres: 12.2006-18.04.2008

Zakres prac: Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy

Typ konstrukcji: Most wantowy ‐ konstrukcja PCS (Prestressed Composite Structure)

Klasa drogi: GP

Podstawowe dane geometryczne: ‐ rozpiętość przęseł: 77.92m+143.00m+77.92m ‐ długość mostu w osiach podpór skrajnych: 298.84m ‐ wysokość pylonów (od terenu): ok. 28.00m

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Karta Informacyjna Referencje